Regulamin 2019

Kryształowa Przystań w Mrzeżynie

Regulamin pobytów wczasowych w O.W. KRYSZTAŁOWA PRZYSTAŃ

Dyrekcja Ośrodka będzie Państwu wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§ 1

 1. Pokój w ośrodku wynajmowany jest na turnusy 7 dniowe.
 2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na 7 dni.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 a kończy o godz. 10:00 dnia następnego.
 4. W przypadku opóźnienia przyjazdu, względnie wcześniejszego wyjazdu, nie zwraca się należności za utracone świadczenia.

§2

 1. Dokonanie rezerwacji poprzez WPŁATĘ ZADATKU, KTÓRY NIE ULEGA ZWROTOWI PRZY REZYGNACJI Z POBYTU jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Osoba przybywająca do Ośrodka zobowiązana jest do dopełnienia wszelkich formalności związanych z zameldowaniem oraz uiszczeniem opłaty za pobyt i opłaty klimatycznej w recepcji ośrodka w dniu przyjazdu.
 3. W celu zameldowania w Ośrodku Goście zobowiązani są do okazania w Recepcji dokumentu ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość danej osoby. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju. Jednocześnie informujemy, że aby skorzystać ze zniżek (dla 1 dziecka do 3 lat) należy posiadać dokument tożsamości dziecka.
 4. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi przepisami organizacyjno-porządkowymi znajdującymi się w pokoju lub na tablicy informacyjnej.
 5. Po zajęciu pokoju prosimy o zapoznanie się z wykazem wyposażenia pokoju. W przypadku stwierdzenia braków, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu w recepcji. Żaden z elementów wyposażenia pokoju nie może być wynoszony z pokoju .

§3

 1. Życzenia przedłużenia pobytu Gość ośrodka powinien zgłosić do godz. 17.00 dnia poprzedniego w recepcji. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości i posiadanych wolnych miejsc.

§4

 1. Gość ośrodka nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby z ważną kartą pobytu.
 3. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka, wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka, na osobie Gościa, pracowników, osób przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie Ośrodka.

§5

 

 1. W ośrodku między godz. 22.00 a godz. 7.00 obowiązuje zachowanie ciszy nocnej. Zachowanie osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tą zasadę bez zwrotu kosztów pobytu.

§6

 1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze ośrodka natychmiastową reakcję.
 1. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę

sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.

§7

 1. Na życzenie gościa Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą budzenie o wyznaczonej godzinie

§8

 1. Gość powinien zawiadomić recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Ośrodek nie odpowiada za zaistniałe na jego terenie wypadki, nie będące następstwem przyczyn wynikających z wadliwej konstrukcji urządzeń i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie Ośrodka.

§9

 1. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

§10

 1. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Gość Ośrodka ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenie, działania lub zaniechania, jak również działania osób mu towarzyszących. Należność za szkody zostanie naliczona na miejscu zgodnie ze sporządzona wyceną.
 2. W pokojach Ośrodka bezwzględnie nie wolno:używać jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energia elektryczną, nie stanowiących wyposażenia ośrodka (kuchenki, grzejniki elektryczne), owijać lub zakrywać punktów oświetleniowych tkaniną lub papierem, pozostawiać włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru, stosowania prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, używania sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem.

Osoby, które nie będą przestrzegać powyższego zakazu będą musiały niezwłocznie opuścić Ośrodek, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów wypoczynku.

 1. Na terenie Ośrodka nie wolno przetrzymywać przedmiotów łatwopalnych, żrących, wybuchowych, oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
 2. Goście Ośrodka zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

§11

 1. W całym budynku (pokoje, balkony, hole, tarasy) obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

Prosimy palić tylko w wyznaczonych miejscach.

§12

 1. Zabrania się mycia samochodów i rowerów na terenie Ośrodka.
 2. Przechowywanie rowerów w pokojach oraz na balkonach jest niedozwolone. W celu przechowania roweru prosimy o kontakt z recepcją

§13

 1. Ośrodek udostępnia odpłatnie miejsca parkingowe ale nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, straty lub kradzieże. Ośrodek nie przyjmuje samochodów ciężarowych oraz autobusów (nie dotyczy grup zorganizowanych).

§14

 1. Prosimy o pozostawienie zwierząt w domu. Z przykrością informujemy, że nie przyjmujemy zwierząt w Ośrodku.

§15

 1. Informujemy, że przy posiłkach podawanych w formie bufetu (stołu szwedzkiego), czyli gdy Wczasowicz może konsumować dowolne potrawy i w dowolnej ilości, obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenie potraw oraz naczyń i sztućców poza teren Jadalni ( istnieje możliwość dokupienia kanapek w cenie 3zł/szt. – prosimy o kontakt z recepcją). Ośrodek ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tą zasadę, bez zwrotu kosztów.

§16

 1. Godziny serwowania posiłków:

Sezon A

Śniadanie 8.00-10.00

Obiad 13.00-15.00

.Kolacja 17.00-19.00

Sezon B i C

Śniadanie 8.00-10.00

Obiad 13,00 – 15,00

.Kolacja 17.00-19.00

§17

 1. Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani są do opieki nad nimi w trakcie pobytu; w szczególności na placu zabaw.

§18

 1. Klucz lub kartę wejścia do pokoju należy zwrócić w Recepcji w dniu wyjazdu. ( w przypadku karty zostanie zwrócona kaucja). Za utratę lub zniszczenie karty lub klucza pobierana będzie opłata w wysokości 150zł
 2. Istnieje możliwość wypożyczenia leżaka plażowego w recepcji Ośrodka. Odpłatność: 10 zł/szt. za 7dni; kaucja: 100 zł.

§19

 1. Program  ( zabawy taneczne ) realizowany jest w sezonie B i C.

§20

 1. Rezerwacja pobytu winna nastąpić w formie pisemnej przesłana drogą elektroniczną, faksem lub pocztą.
 2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata zadatku w ustalonej wysokości.
 3. Po dokonaniu rezerwacji zadatek nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przyjazdu.

§21

 1. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Ośrodka.

 

UWAGA   :   NA TERENIE OŚRODKA JEST CAŁKOWITY ZAKAZ WYNOSZENIA NACZYŃ ORAZ POSIŁKÓW ZE STOŁÓWKI.